Sim Năm Sinh 1994

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0567.72.1994 880.000 50 Đặt mua
2 Vietnamobile 0587.65.1994 810.000 54 Đặt mua
3 Vietnamobile 0564.09.1994 810.000 47 Đặt mua
4 Vietnamobile 0583.75.1994 810.000 51 Đặt mua
5 Vietnamobile 0583.42.1994 810.000 45 Đặt mua
6 Vietnamobile 058.579.1994 2.050.000 57 Đặt mua
7 Vietnamobile 0528.83.1994 1.450.000 49 Đặt mua
8 Vietnamobile 0928.6.9.1994 3.990.000 57 Đặt mua
9 Vietnamobile 0564.63.1994 799.000 47 Đặt mua
10 Vietnamobile 052.279.1994 2.400.000 48 Đặt mua
11 Vietnamobile 0925.73.1994 1.230.000 49 Đặt mua
12 Vietnamobile 0583.33.1994 3.500.000 45 Đặt mua
13 Vietnamobile 0925.8.6.1994 2.280.000 53 Đặt mua
14 Vietnamobile 0925.21.1994 3.290.000 42 Đặt mua
15 Vietnamobile 0923.05.1994 11.900.000 42 Đặt mua
16 Vietnamobile 0929.78.1994 1.570.000 58 Đặt mua
17 Vietnamobile 0921.50.1994 1.760.000 40 Đặt mua
18 Vietnamobile 0584.16.1994 1.175.000 47 Đặt mua
19 Vietnamobile 09.23.06.1994 8.800.000 43 Đặt mua
20 Vietnamobile 09.29.04.1994 16.000.000 47 Đặt mua
21 Vietnamobile 0586.45.1994 980.000 51 Đặt mua
22 Vietnamobile 0589.2.6.1994 910.000 53 Đặt mua
23 Vietnamobile 056.494.1994 840.000 51 Đặt mua
24 Vietnamobile 0589.42.1994 770.000 51 Đặt mua
25 Vietnamobile 09.23.03.1994 12.000.000 40 Đặt mua
26 Vietnamobile 092.14.7.1994 4.500.000 46 Đặt mua
27 Vietnamobile 0923.79.1994 7.830.000 53 Đặt mua
28 Vietnamobile 0564.13.1994 1.230.000 42 Đặt mua
29 Vietnamobile 09.22.04.1994 16.000.000 40 Đặt mua
30 Vietnamobile 0586.42.1994 770.000 48 Đặt mua
31 Vietnamobile 05.23.06.1994 9.000.000 39 Đặt mua
32 Vietnamobile 0587.5.3.1994 910.000 51 Đặt mua
33 Vietnamobile 0929.54.1994 3.000.000 52 Đặt mua
34 Vietnamobile 0586.6.4.1994 940.000 52 Đặt mua
35 Vietnamobile 0922.27.1994 2.150.000 45 Đặt mua
36 Vietnamobile 09.24.02.1994 11.900.000 40 Đặt mua
37 Vietnamobile 05.28.09.1994 10.600.000 47 Đặt mua
38 Vietnamobile 0565.21.1994 980.000 42 Đặt mua
39 Vietnamobile 0585.97.1994 950.000 57 Đặt mua
40 Vietnamobile 0926.54.1994 2.500.000 49 Đặt mua
41 Vietnamobile 0929.53.1994 2.600.000 51 Đặt mua
42 Vietnamobile 056.2.01.1994 1.230.000 37 Đặt mua
43 Vietnamobile 0562.14.1994 770.000 41 Đặt mua
44 Vietnamobile 0929.77.1994 1.137.500 57 Đặt mua
45 Vietnamobile 05.8686.1994 6.140.000 56 Đặt mua
46 Vietnamobile 0926.40.1994 2.500.000 44 Đặt mua
47 Vietnamobile 05.28.04.1994 9.000.000 42 Đặt mua
48 Vietnamobile 092.26.2.1994 6.000.000 44 Đặt mua
49 Vietnamobile 058.777.1994 2.150.000 57 Đặt mua
50 Vietnamobile 0928.03.1994 5.550.000 45 Đặt mua
51 Vietnamobile 0928.5.8.1994 4.800.000 55 Đặt mua
52 Vietnamobile 0583.68.1994 1.150.000 53 Đặt mua
53 Vietnamobile 09.22.07.1994 16.000.000 43 Đặt mua
54 Vietnamobile 0922.43.1994 3.000.000 43 Đặt mua
55 Vietnamobile 0929.8.4.1994 1.750.000 55 Đặt mua
56 Vietnamobile 092.158.1994 6.390.000 48 Đặt mua
57 Vietnamobile 0587.99.1994 2.050.000 61 Đặt mua
58 Vietnamobile 09.25.09.1994 5.270.000 48 Đặt mua
59 Vietnamobile 0528.87.1994 1.450.000 53 Đặt mua
60 Vietnamobile 0569.32.1994 1.010.000 48 Đặt mua
61 Vietnamobile 0929.56.1994 4.090.000 54 Đặt mua
62 Vietnamobile 0582.02.1994 1.100.000 40 Đặt mua
63 Vietnamobile 0927.36.1994 1.400.000 50 Đặt mua
64 Vietnamobile 092.9.02.1994 9.000.000 45 Đặt mua
65 Vietnamobile 0564.84.1994 820.000 50 Đặt mua
66 Vietnamobile 092.29.7.1994 6.000.000 52 Đặt mua
67 Vietnamobile 0562.52.1994 1.410.000 43 Đặt mua
68 Vietnamobile 0927.46.1994 2.500.000 51 Đặt mua
69 Vietnamobile 05.28.02.1994 10.600.000 40 Đặt mua
70 Vietnamobile 05.28.05.1994 10.600.000 43 Đặt mua
DMCA.com Protection Status