Sim Năm Sinh 1994

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 093.777.1994 4.500.000 56 Đặt mua
2 Vinaphone 085.777.1994 2.500.000 57 Đặt mua
3 Viettel 0357.97.1994 2.500.000 54 Đặt mua
4 Mobifone 0764.66.1994 2.130.000 52 Đặt mua
5 Vietnamobile 0587.65.1994 810.000 54 Đặt mua
6 Mobifone 0703.47.1994 1.830.000 44 Đặt mua
7 Viettel 0385.73.1994 1.830.000 49 Đặt mua
8 Mobifone 0774.13.1994 1.830.000 45 Đặt mua
9 Mobifone 0789.97.1994 3.000.000 63 Đặt mua
10 Mobifone 0765.76.1994 1.830.000 54 Đặt mua
11 Mobifone 07.9993.1994 2.500.000 60 Đặt mua
12 Mobifone 0786.60.1994 1.180.000 50 Đặt mua
13 Vietnamobile 0583.75.1994 810.000 51 Đặt mua
14 Mobifone 0786.32.1994 1.830.000 49 Đặt mua
15 Mobifone 0764.98.1994 1.830.000 57 Đặt mua
16 Vietnamobile 0564.09.1994 810.000 47 Đặt mua
17 Mobifone 0798.22.1994 2.130.000 51 Đặt mua
18 Mobifone 0797.59.1994 1.680.000 60 Đặt mua
19 Vietnamobile 0567.72.1994 880.000 50 Đặt mua
20 Vietnamobile 0583.42.1994 810.000 45 Đặt mua
21 Mobifone 0708.76.1994 2.130.000 51 Đặt mua
22 Mobifone 0795.04.1994 1.830.000 48 Đặt mua
23 Mobifone 0797.47.1994 1.830.000 57 Đặt mua
24 Mobifone 0786.03.1994 1.830.000 47 Đặt mua
25 Mobifone 0777.81.1994 3.000.000 53 Đặt mua
26 Mobifone 0707.80.1994 1.180.000 45 Đặt mua
27 Mobifone 0765.85.1994 1.830.000 54 Đặt mua
28 Mobifone 0703.25.1994 1.680.000 40 Đặt mua
29 Mobifone 0786.67.1994 1.680.000 57 Đặt mua
30 Mobifone 0707.87.1994 2.600.000 52 Đặt mua
31 Mobifone 0769.62.1994 1.830.000 53 Đặt mua
32 Vinaphone 0855.51.1994 1.830.000 47 Đặt mua
33 Mobifone 0707.83.1994 2.600.000 48 Đặt mua
34 Mobifone 0707.32.1994 2.600.000 42 Đặt mua
35 Mobifone 0769.06.1994 1.830.000 51 Đặt mua
36 Mobifone 0785.29.1994 1.830.000 54 Đặt mua
37 Vinaphone 0827.97.1994 1.830.000 56 Đặt mua
38 Mobifone 0784.45.1994 1.830.000 51 Đặt mua
39 Vinaphone 0829.14.1994 1.830.000 47 Đặt mua
40 Mobifone 077.5.02.1994 1.900.000 44 Đặt mua
41 Mobifone 0779.78.1994 2.130.000 61 Đặt mua
42 Vinaphone 0833.99.1994 4.490.000 55 Đặt mua
43 Vinaphone 082.553.1994 1.100.000 46 Đặt mua
44 Vinaphone 081775.1994 1.900.000 51 Đặt mua
45 Vinaphone 083.888.1994 5.410.000 58 Đặt mua
46 Vinaphone 082.885.1994 1.500.000 54 Đặt mua
47 Vinaphone 0823.95.1994 1.100.000 50 Đặt mua
48 Vinaphone 082.556.1994 1.100.000 49 Đặt mua
49 Vinaphone 085.787.1994 1.100.000 58 Đặt mua
50 Vinaphone 0838.77.1994 1.870.000 56 Đặt mua
51 Vinaphone 0825.92.1994 1.100.000 49 Đặt mua
52 Vinaphone 082.666.1994 5.320.000 51 Đặt mua
53 Vinaphone 083.616.1994 2.870.000 47 Đặt mua
54 Vinaphone 085.668.1994 1.625.000 56 Đặt mua
55 Vinaphone 081778.1994 3.090.000 54 Đặt mua
56 Vinaphone 08.1978.1994 3.690.000 56 Đặt mua
57 Vinaphone 0839.33.1994 1.850.000 49 Đặt mua
58 Vinaphone 0828.99.1994 1.490.000 59 Đặt mua
59 Vinaphone 085.779.1994 2.090.000 59 Đặt mua
60 Vinaphone 0817.81.1994 980.000 48 Đặt mua
61 Vinaphone 0837.38.1994 1.990.000 52 Đặt mua
62 Vinaphone 0919.64.1994 3.310.000 52 Đặt mua
63 Vinaphone 0833.68.1994 4.750.000 51 Đặt mua
64 Vinaphone 0828.95.1994 1.400.000 55 Đặt mua
65 Vinaphone 081771.1994 2.080.000 47 Đặt mua
66 Vinaphone 0828.93.1994 1.400.000 53 Đặt mua
67 Vinaphone 0913.6.4.1994 2.820.000 46 Đặt mua
68 Vinaphone 082.557.1994 1.100.000 50 Đặt mua
69 Vinaphone 081779.1994 1.970.000 55 Đặt mua
70 Vinaphone 08.5678.1994 16.400.000 57 Đặt mua
DMCA.com Protection Status