Sim Năm Sinh 1994

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0868.66.1994 10.000.000 57 Đặt mua
2 Viettel 0869.69.1994 10.000.000 61 Đặt mua
3 Viettel 0865.55.1994 10.000.000 52 Đặt mua
4 Viettel 098.179.1994 20.000.000 57 Đặt mua
5 Viettel 0985.89.1994 20.000.000 62 Đặt mua
6 Viettel 0978.50.1994 12.000.000 52 Đặt mua
7 Viettel 098.151.1994 12.000.000 47 Đặt mua
8 Viettel 0966.85.1994 12.000.000 57 Đặt mua
9 Viettel 0989.43.1994 12.000.000 56 Đặt mua
10 Viettel 0963.28.1994 12.000.000 51 Đặt mua
11 Viettel 097.866.1994 18.000.000 59 Đặt mua
12 Viettel 033.345.1994 15.000.000 41 Đặt mua
13 Viettel 0967.86.1994 18.000.000 59 Đặt mua
14 Viettel 0986.50.1994 12.000.000 51 Đặt mua
15 Viettel 0983.71.1994 12.000.000 51 Đặt mua
16 Viettel 0985.22.1994 16.000.000 49 Đặt mua
17 Viettel 0968.96.1994 18.000.000 61 Đặt mua
18 Viettel 0969.65.1994 12.000.000 58 Đặt mua
19 Viettel 0965.91.1994 12.000.000 53 Đặt mua
20 Viettel 0988.70.1994 12.000.000 55 Đặt mua
21 Viettel 0969.53.1994 12.000.000 55 Đặt mua
22 Viettel 0969.55.1994 16.000.000 57 Đặt mua
23 Viettel 096.185.1994 12.000.000 52 Đặt mua
24 Viettel 0973.50.1994 12.000.000 47 Đặt mua
25 Viettel 0977.82.1994 12.000.000 56 Đặt mua
26 Viettel 0987.26.1994 12.000.000 55 Đặt mua
27 Viettel 0965.54.1994 12.000.000 52 Đặt mua
28 Viettel 033.678.1994 12.000.000 50 Đặt mua
29 Viettel 0986.97.1994 12.000.000 62 Đặt mua
30 Viettel 0987.38.1994 12.000.000 58 Đặt mua
31 Viettel 0977.91.1994 12.000.000 56 Đặt mua
32 Viettel 0963.54.1994 12.000.000 50 Đặt mua
33 Viettel 0983.81.1994 15.000.000 52 Đặt mua
34 Viettel 0966.14.1994 10.000.000 49 Đặt mua
35 Viettel 0969.77.1994 16.000.000 61 Đặt mua
36 Viettel 098.162.1994 16.000.000 49 Đặt mua
37 Viettel 096.259.1994 16.000.000 54 Đặt mua
38 Viettel 0978.22.1994 14.000.000 51 Đặt mua
39 Viettel 0985.18.1994 16.000.000 54 Đặt mua
40 Viettel 0977.98.1994 12.000.000 63 Đặt mua
41 Viettel 0977.17.1994 10.000.000 54 Đặt mua
42 Viettel 0979.42.1994 12.000.000 54 Đặt mua
43 Viettel 097.313.1994 12.000.000 46 Đặt mua
44 Viettel 096.289.1994 12.000.000 57 Đặt mua
45 Viettel 096.525.1994 12.000.000 50 Đặt mua
46 Viettel 096.8.06.1994 12.000.000 52 Đặt mua
47 Viettel 0969.07.1994 12.000.000 54 Đặt mua
48 Viettel 097.156.1994 12.000.000 51 Đặt mua
49 Viettel 098.3.09.1994 12.000.000 52 Đặt mua
50 Viettel 0965.77.1994 10.000.000 57 Đặt mua
51 Viettel 0862.22.1994 10.000.000 43 Đặt mua
52 Viettel 0866.68.1994 15.000.000 57 Đặt mua
53 Viettel 096.998.1994 11.000.000 64 Đặt mua
54 Viettel 098.14.4.1994 11.000.000 49 Đặt mua
55 Viettel 0976.22.1994 10.000.000 49 Đặt mua
56 Viettel 0981.18.1994 15.000.000 50 Đặt mua
57 Viettel 096.24.2.1994 11.000.000 46 Đặt mua
58 Viettel 098.14.8.1994 11.000.000 53 Đặt mua
59 Viettel 0988.59.1994 15.000.000 62 Đặt mua
60 Viettel 098.25.9.1994 12.000.000 56 Đặt mua
61 Viettel 0969.5.8.1994 11.000.000 60 Đặt mua
62 Viettel 0988.21.1994 10.000.000 51 Đặt mua
63 Viettel 097.186.1994 15.000.000 54 Đặt mua
64 Viettel 0966.15.1994 15.000.000 50 Đặt mua
65 Viettel 0985.58.1994 15.000.000 58 Đặt mua
66 Viettel 096.236.1994 12.000.000 49 Đặt mua
67 Viettel 098.13.1.1994 15.000.000 45 Đặt mua
68 Viettel 096.13.9.1994 15.000.000 51 Đặt mua
69 Viettel 0983.25.1994 12.000.000 50 Đặt mua
70 Viettel 0988.98.1994 19.000.000 65 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1994 : 46de5f456f07483f9b798e2aacab9898

DMCA.com Protection Status