Sim Năm Sinh 1994

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 07.6789.1994 15.700.000 60 Đặt mua
2 Vinaphone 08.1982.1994 11.000.000 51 Đặt mua
3 Vinaphone 08.23.02.1994 12.000.000 38 Đặt mua
4 Vinaphone 0824.06.1994 12.000.000 43 Đặt mua
5 Vinaphone 08.1981.1994 11.000.000 50 Đặt mua
6 Vinaphone 09.18.02.1994 15.000.000 43 Đặt mua
7 Vinaphone 08.18.02.1994 12.000.000 42 Đặt mua
8 Viettel 0868.66.1994 10.000.000 57 Đặt mua
9 Viettel 0869.69.1994 10.000.000 61 Đặt mua
10 Viettel 0865.55.1994 10.000.000 52 Đặt mua
11 Vinaphone 08.5555.1994 18.700.000 51 Đặt mua
12 Vinaphone 08.5678.1994 18.700.000 57 Đặt mua
13 Vinaphone 08.1990.1994 10.900.000 50 Đặt mua
14 Vinaphone 0911.08.1994 13.500.000 42 Đặt mua
15 Vinaphone 0912.01.1994 14.700.000 36 Đặt mua
16 Viettel 0985.22.1994 13.700.000 49 Đặt mua
17 Viettel 097.866.1994 14.750.000 59 Đặt mua
18 Viettel 0983.81.1994 12.350.000 52 Đặt mua
19 Viettel 033.678.1994 10.900.000 50 Đặt mua
20 Viettel 0983.71.1994 10.900.000 51 Đặt mua
21 Viettel 098.179.1994 16.400.000 57 Đặt mua
22 Viettel 0967.86.1994 14.750.000 59 Đặt mua
23 Viettel 0969.65.1994 11.700.000 58 Đặt mua
24 Viettel 0986.50.1994 11.700.000 51 Đặt mua
25 Viettel 0985.89.1994 18.100.000 62 Đặt mua
26 Viettel 033.345.1994 13.700.000 41 Đặt mua
27 Viettel 0968.96.1994 16.400.000 61 Đặt mua
28 Viettel 0969.55.1994 13.700.000 57 Đặt mua
29 Mobifone 0906.02.1994 17.800.000 40 Đặt mua
30 Viettel 0862.22.1994 10.000.000 43 Đặt mua
31 Viettel 098.3.09.1994 10.900.000 52 Đặt mua
32 Mobifone 093.188.1994 13.700.000 52 Đặt mua
33 Vietnamobile 09.2612.1994 13.700.000 43 Đặt mua
34 Viettel 09.8289.1994 16.400.000 59 Đặt mua
35 Mobifone 093.266.1994 10.900.000 49 Đặt mua
36 Vietnamobile 09.2910.1994 13.700.000 44 Đặt mua
37 Mobifone 093.186.1994 13.700.000 50 Đặt mua
38 Vinaphone 0919.87.1994 12.000.000 57 Đặt mua
39 Viettel 0866.68.1994 14.700.000 57 Đặt mua
40 Mobifone 0901.04.1994 14.300.000 37 Đặt mua
41 Mobifone 0909.05.1994 14.300.000 46 Đặt mua
42 Mobifone 0901.09.1994 14.300.000 42 Đặt mua
43 Mobifone 0906.03.1994 14.300.000 41 Đặt mua
44 Mobifone 0901.86.1994 14.300.000 47 Đặt mua
45 Vinaphone 08.15.03.1994 15.500.000 40 Đặt mua
46 Viettel 097.20.6.1994 10.700.000 47 Đặt mua
47 Mobifone 093.989.1994 12.000.000 61 Đặt mua
48 Vietnamobile 0929.06.1994 10.900.000 49 Đặt mua
49 Mobifone 07.6666.1994 13.600.000 54 Đặt mua
50 Vinaphone 08.2525.1994 10.000.000 45 Đặt mua
51 Vinaphone 08.27.04.1994 16.300.000 44 Đặt mua
52 Vietnamobile 09.25.08.1994 15.500.000 47 Đặt mua
53 Vietnamobile 09.21.09.1994 14.700.000 44 Đặt mua
54 Viettel 098.14.8.1994 10.700.000 53 Đặt mua
55 Viettel 098.162.1994 15.700.000 49 Đặt mua
56 Vinaphone 08.17.09.1994 16.300.000 48 Đặt mua
57 Mobifone 07.05.05.1994 16.800.000 40 Đặt mua
58 Vinaphone 08.23.06.1994 15.500.000 42 Đặt mua
59 Vinaphone 09.19.07.1994 19.500.000 49 Đặt mua
60 Viettel 096.998.1994 10.700.000 64 Đặt mua
61 Vinaphone 08.15.05.1994 11.800.000 42 Đặt mua
62 Vinaphone 08.19.11.1994 14.000.000 43 Đặt mua
63 Vinaphone 0886.8.8.1994 10.900.000 61 Đặt mua
64 Vietnamobile 05.28.07.1994 10.300.000 45 Đặt mua
65 Vietnamobile 09.29.05.1994 15.500.000 48 Đặt mua
66 Viettel 097.168.1994 14.700.000 54 Đặt mua
67 Vinaphone 08.15.02.1994 17.700.000 39 Đặt mua
68 Vietnamobile 09.21.04.1994 14.700.000 39 Đặt mua
69 Vinaphone 08.17.08.1994 11.700.000 47 Đặt mua
70 Mobifone 07.02.10.1994 15.500.000 33 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1994 : 46de5f456f07483f9b798e2aacab9898

DMCA.com Protection Status