Sim Năm Sinh 1994

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 08.29.12.1994 9.000.000 45 Đặt mua
2 Vinaphone 08.29.12.1994 9.000.000 45 Đặt mua
3 Vinaphone 0912.91.1994 5.900.000 45 Đặt mua
4 Vinaphone 0916.26.1994 5.900.000 47 Đặt mua
5 Vinaphone 0816.68.1994 5.000.000 52 Đặt mua
6 Vinaphone 08.1981.1994 11.000.000 50 Đặt mua
7 Vinaphone 0824.06.1994 12.000.000 43 Đặt mua
8 Vinaphone 0913.72.1994 6.000.000 45 Đặt mua
9 Vinaphone 084.999.1994 6.500.000 62 Đặt mua
10 Vinaphone 08.23.02.1994 12.000.000 38 Đặt mua
11 Vinaphone 08.18.02.1994 12.000.000 42 Đặt mua
12 Vinaphone 0911.89.1994 5.900.000 51 Đặt mua
13 Vinaphone 08.1982.1994 11.000.000 51 Đặt mua
14 Vinaphone 0913.92.1994 6.000.000 47 Đặt mua
15 Vinaphone 09.18.02.1994 15.000.000 43 Đặt mua
16 Mobifone 07.07.05.1994 10.000.000 42 Đặt mua
17 Vinaphone 08.29.04.1994 8.000.000 46 Đặt mua
18 Mobifone 0939.05.1994 6.000.000 49 Đặt mua
19 Mobifone 09.31.05.1994 7.000.000 41 Đặt mua
20 Mobifone 09.31.07.1994 5.800.000 43 Đặt mua
21 Mobifone 0939.7.7.1994 5.800.000 58 Đặt mua
22 Vinaphone 082.456.1994 5.500.000 48 Đặt mua
23 Vinaphone 081.678.1994 6.000.000 53 Đặt mua
24 Vinaphone 0815.09.1994 9.000.000 46 Đặt mua
25 Vinaphone 081.333.1994 6.000.000 41 Đặt mua
26 Vinaphone 0828.09.1994 9.000.000 50 Đặt mua
27 Vinaphone 0826.04.1994 6.000.000 43 Đặt mua
28 Vinaphone 0827.05.1994 9.000.000 45 Đặt mua
29 Viettel 0979.16.1994 7.500.000 55 Đặt mua
30 Vinaphone 091.161.1994 5.500.000 41 Đặt mua
31 Viettel 0983.97.1994 5.500.000 59 Đặt mua
32 Vinaphone 0911.72.1994 5.500.000 43 Đặt mua
33 Vietnamobile 092.26.7.1994 5.000.000 49 Đặt mua
34 Viettel 0963.37.1994 5.000.000 51 Đặt mua
35 Vinaphone 091.17.3.1994 5.500.000 44 Đặt mua
36 Viettel 0983.14.1994 8.000.000 48 Đặt mua
37 Viettel 0982.81.1994 8.000.000 51 Đặt mua
38 Viettel 097.154.1994 7.000.000 49 Đặt mua
39 Viettel 0963.52.1994 5.000.000 48 Đặt mua
40 Viettel 0962.65.1994 8.000.000 51 Đặt mua
41 Vinaphone 085.999.1994 9.900.000 63 Đặt mua
42 Viettel 0967.04.1994 5.000.000 49 Đặt mua
43 Vinaphone 091.11.4.1994 5.500.000 39 Đặt mua
44 Viettel 0976.35.1994 5.500.000 53 Đặt mua
45 Viettel 0962.71.1994 6.500.000 48 Đặt mua
46 Viettel 0974.35.1994 5.500.000 51 Đặt mua
47 Vinaphone 091.139.1994 5.500.000 46 Đặt mua
48 Viettel 0973.47.1994 5.500.000 53 Đặt mua
49 Mobifone 07.08.01.1994 6.500.000 39 Đặt mua
50 Viettel 0969.21.1994 6.000.000 50 Đặt mua
51 Viettel 0963.14.1994 5.000.000 46 Đặt mua
52 Vinaphone 091.132.1994 5.500.000 39 Đặt mua
53 Vinaphone 091.163.1994 5.500.000 43 Đặt mua
54 Vinaphone 091.179.1994 7.000.000 50 Đặt mua
55 Vinaphone 0911.62.1994 5.500.000 42 Đặt mua
56 Viettel 098.164.1994 7.000.000 51 Đặt mua
57 Viettel 0968.35.1994 5.500.000 54 Đặt mua
58 Viettel 0357.77.1994 6.300.000 52 Đặt mua
59 Viettel 0977.84.1994 5.500.000 58 Đặt mua
60 Viettel 0987.31.1994 6.000.000 51 Đặt mua
61 Viettel 0984.62.1994 5.500.000 52 Đặt mua
62 Vinaphone 0911.75.1994 5.500.000 46 Đặt mua
63 Viettel 0978.35.1994 5.500.000 55 Đặt mua
64 Mobifone 07.6789.1994 16.000.000 60 Đặt mua
65 Viettel 0972.15.1994 8.000.000 47 Đặt mua
66 Vinaphone 0911.59.1994 5.500.000 48 Đặt mua
67 Viettel 0967.35.1994 5.500.000 53 Đặt mua
68 Viettel 0985.46.1994 6.000.000 55 Đặt mua
69 Vinaphone 0911.37.1994 5.500.000 44 Đặt mua
70 Viettel 0962.75.1994 8.000.000 52 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1994 : 46de5f456f07483f9b798e2aacab9898

DMCA.com Protection Status