Sim Năm Sinh 1994

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0397.22.1994 1.630.000 46 Đặt mua
2 Viettel 0358.62.1994 1.860.000 47 Đặt mua
3 Viettel 0385.52.1994 1.630.000 46 Đặt mua
4 Viettel 0347.98.1994 1.750.000 54 Đặt mua
5 Viettel 03579.6.1994 1.830.000 53 Đặt mua
6 Viettel 0344.51.1994 1.680.000 40 Đặt mua
7 Viettel 0364.78.1994 1.560.000 51 Đặt mua
8 Viettel 0397.36.1994 1.790.000 51 Đặt mua
9 Viettel 03.78.77.1994 1.750.000 55 Đặt mua
10 Viettel 033.420.1994 1.100.000 35 Đặt mua
11 Viettel 033.4.01.1994 1.790.000 34 Đặt mua
12 Viettel 0346.7.4.1994 1.560.000 47 Đặt mua
13 Viettel 0377.52.1994 1.630.000 47 Đặt mua
14 Viettel 03.5677.1994 1.860.000 51 Đặt mua
15 Viettel 0364.9.6.1994 1.330.000 51 Đặt mua
16 Viettel 0376.52.1994 1.630.000 46 Đặt mua
17 Viettel 0387.44.1994 1.750.000 49 Đặt mua
18 Viettel 0385.4.5.1994 1.640.000 48 Đặt mua
19 Viettel 0393.2.4.1994 1.630.000 44 Đặt mua
20 Viettel 0344.7.1.1994 1.250.000 42 Đặt mua
21 Viettel 0395.6.4.1994 1.630.000 50 Đặt mua
22 Viettel 0326.53.1994 1.580.000 42 Đặt mua
23 Mobifone 0896.7.1.1994 1.625.000 54 Đặt mua
24 Mobifone 0896.7.2.1994 1.625.000 55 Đặt mua
25 Mobifone 0899.06.1994 1.625.000 55 Đặt mua
26 Mobifone 0896.70.1994 1.175.000 53 Đặt mua
27 Mobifone 0896.7.4.1994 1.550.000 57 Đặt mua
28 Mobifone 0896.7.3.1994 1.625.000 56 Đặt mua
29 Mobifone 0896.04.1994 1.325.000 50 Đặt mua
30 Mobifone 077.5.02.1994 1.900.000 44 Đặt mua
31 Vinaphone 0829.14.1994 1.830.000 47 Đặt mua
32 Mobifone 0703.25.1994 1.680.000 40 Đặt mua
33 Mobifone 0764.98.1994 1.830.000 57 Đặt mua
34 Mobifone 0703.47.1994 1.830.000 44 Đặt mua
35 Mobifone 0786.67.1994 1.680.000 57 Đặt mua
36 Mobifone 0765.85.1994 1.830.000 54 Đặt mua
37 Mobifone 0774.13.1994 1.830.000 45 Đặt mua
38 Mobifone 0786.32.1994 1.830.000 49 Đặt mua
39 Mobifone 0797.47.1994 1.830.000 57 Đặt mua
40 Vinaphone 0855.51.1994 1.830.000 47 Đặt mua
41 Mobifone 0784.45.1994 1.830.000 51 Đặt mua
42 Mobifone 0786.60.1994 1.180.000 50 Đặt mua
43 Mobifone 0769.06.1994 1.830.000 51 Đặt mua
44 Mobifone 0707.80.1994 1.180.000 45 Đặt mua
45 Mobifone 0769.62.1994 1.830.000 53 Đặt mua
46 Mobifone 0785.29.1994 1.830.000 54 Đặt mua
47 Mobifone 0797.59.1994 1.680.000 60 Đặt mua
48 Vinaphone 0827.97.1994 1.830.000 56 Đặt mua
49 Mobifone 0765.76.1994 1.830.000 54 Đặt mua
50 Mobifone 0786.03.1994 1.830.000 47 Đặt mua
51 Mobifone 0795.04.1994 1.830.000 48 Đặt mua
52 Viettel 0385.73.1994 1.830.000 49 Đặt mua
53 Mobifone 0785.36.1994 1.860.000 52 Đặt mua
54 Mobifone 0793.49.1994 1.640.000 55 Đặt mua
55 Mobifone 0784.79.1994 1.860.000 58 Đặt mua
56 Mobifone 0785.24.1994 1.860.000 49 Đặt mua
57 Mobifone 0793.89.1994 1.860.000 59 Đặt mua
58 Mobifone 0896.95.1994 1.860.000 60 Đặt mua
59 Mobifone 0784.60.1994 1.290.000 48 Đặt mua
60 Mobifone 0797.71.1994 1.860.000 54 Đặt mua
61 Mobifone 0786.63.1994 1.710.000 53 Đặt mua
62 Mobifone 0784.75.1994 1.860.000 54 Đặt mua
63 Mobifone 0784.57.1994 1.860.000 54 Đặt mua
64 Mobifone 0784.78.1994 1.860.000 57 Đặt mua
65 Mobifone 0793.72.1994 1.860.000 51 Đặt mua
66 Mobifone 0798.45.1994 1.290.000 56 Đặt mua
67 Mobifone 0797.62.1994 1.860.000 54 Đặt mua
68 Mobifone 0785.27.1994 1.860.000 52 Đặt mua
69 Mobifone 0797.38.1994 1.290.000 57 Đặt mua
70 Mobifone 0798.25.1994 1.860.000 54 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1994 : 46de5f456f07483f9b798e2aacab9898

DMCA.com Protection Status