Sim Năm Sinh 1994

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0824.06.1994 12.000.000 43 Đặt mua
2 Vinaphone 09.18.02.1994 15.000.000 43 Đặt mua
3 Vinaphone 08.1981.1994 11.000.000 50 Đặt mua
4 Vinaphone 08.18.02.1994 12.000.000 42 Đặt mua
5 Vinaphone 08.23.02.1994 12.000.000 38 Đặt mua
6 Vinaphone 08.1982.1994 11.000.000 51 Đặt mua
7 Mobifone 07.6789.1994 15.700.000 60 Đặt mua
8 Vinaphone 08.5555.1994 17.800.000 51 Đặt mua
9 Vinaphone 08.5678.1994 17.900.000 57 Đặt mua
10 Vinaphone 08.5678.1994 20.000.000 57 Đặt mua
11 Vinaphone 08.5555.1994 20.000.000 51 Đặt mua
12 Viettel 0968.96.1994 13.500.000 61 Đặt mua
13 Viettel 0985.79.1994 17.900.000 61 Đặt mua
14 Viettel 0967.86.1994 14.400.000 59 Đặt mua
15 Viettel 0969.55.1994 13.500.000 57 Đặt mua
16 Viettel 0985.89.1994 14.400.000 62 Đặt mua
17 Viettel 0985.22.1994 13.500.000 49 Đặt mua
18 Viettel 097.866.1994 13.500.000 59 Đặt mua
19 Viettel 098.179.1994 16.300.000 57 Đặt mua
20 Viettel 033.678.1994 10.700.000 50 Đặt mua
21 Viettel 033.345.1994 13.500.000 41 Đặt mua
22 Viettel 0983.81.1994 10.700.000 52 Đặt mua
23 Vinaphone 08.1990.1994 10.900.000 50 Đặt mua
24 Mobifone 09.02.02.1994 11.700.000 36 Đặt mua
25 Viettel 096.259.1994 15.500.000 54 Đặt mua
26 Viettel 098.162.1994 14.900.000 49 Đặt mua
27 Viettel 0969.77.1994 14.900.000 61 Đặt mua
28 Viettel 0977.98.1994 11.100.000 63 Đặt mua
29 Viettel 0978.22.1994 13.000.000 51 Đặt mua
30 Viettel 0985.18.1994 14.500.000 54 Đặt mua
31 Vinaphone 0919.87.1994 17.000.000 57 Đặt mua
32 Vinaphone 08.24.05.1994 16.000.000 42 Đặt mua
33 Vinaphone 08.2222.1994 17.500.000 39 Đặt mua
34 Vietnamobile 09.2910.1994 13.400.000 44 Đặt mua
35 Mobifone 093.266.1994 10.600.000 49 Đặt mua
36 Vinaphone 08.15.05.1994 11.500.000 42 Đặt mua
37 Vinaphone 08.14.07.1994 16.800.000 43 Đặt mua
38 Vietnamobile 05.28.07.1994 12.000.000 45 Đặt mua
39 Vietnamobile 09.24.06.1994 18.000.000 44 Đặt mua
40 Vinaphone 0889.89.1994 17.700.000 65 Đặt mua
41 Viettel 097.16.9.1994 10.900.000 55 Đặt mua
42 Vinaphone 08.12.09.1994 16.100.000 43 Đặt mua
43 Mobifone 09.01.04.1994 14.500.000 37 Đặt mua
44 Viettel 098.13.1.1994 13.700.000 45 Đặt mua
45 Vietnamobile 09.27.03.1994 16.100.000 44 Đặt mua
46 Mobifone 093.3121994 10.000.000 41 Đặt mua
47 Vinaphone 08.16.04.1994 16.100.000 42 Đặt mua
48 Mobifone 093.188.1994 13.400.000 52 Đặt mua
49 Vietnamobile 05.28.08.1994 12.000.000 46 Đặt mua
50 Vinaphone 0919.88.1994 16.100.000 58 Đặt mua
51 Viettel 0977.02.1994 12.000.000 48 Đặt mua
52 Vietnamobile 09.28.04.1994 16.100.000 46 Đặt mua
53 Vinaphone 08.13.11.1994 16.100.000 37 Đặt mua
54 Viettel 0966.15.1994 14.000.000 50 Đặt mua
55 Vinaphone 09.17.02.1994 16.100.000 42 Đặt mua
56 Vietnamobile 09.23.04.1994 15.600.000 41 Đặt mua
57 Vinaphone 08.17.03.1994 16.800.000 42 Đặt mua
58 Mobifone 07.6666.1994 15.700.000 54 Đặt mua
59 Vinaphone 08.23.12.1994 16.100.000 39 Đặt mua
60 Viettel 0978.62.1994 10.700.000 55 Đặt mua
61 Vinaphone 08.2525.1994 10.000.000 45 Đặt mua
62 Vietnamobile 05.28.03.1994 10.600.000 41 Đặt mua
63 Vietnamobile 09.27.05.1994 18.000.000 46 Đặt mua
64 Viettel 0989.39.1994 18.100.000 61 Đặt mua
65 Vietnamobile 05.23.12.1994 12.000.000 36 Đặt mua
66 Vinaphone 08.29.08.1994 13.700.000 50 Đặt mua
67 Vinaphone 08.18.05.1994 18.000.000 45 Đặt mua
68 Viettel 096.13.8.1994 11.600.000 50 Đặt mua
69 Vinaphone 08.17.02.1994 16.800.000 41 Đặt mua
70 Vinaphone 08.14.02.1994 16.100.000 38 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1994 : 46de5f456f07483f9b798e2aacab9898

DMCA.com Protection Status