Sim Năm Sinh 1994

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0989.20.1994 10.000.000 51 Đặt mua
2 Viettel 0981.22.1994 15.000.000 45 Đặt mua
3 Viettel 0978.91.1994 10.000.000 57 Đặt mua
4 Viettel 0986.03.1994 12.000.000 49 Đặt mua
5 Viettel 0982.15.1994 12.000.000 48 Đặt mua
6 Viettel 0968.06.1994 10.000.000 52 Đặt mua
7 Viettel 0983.09.1994 10.000.000 52 Đặt mua
8 Viettel 0968.92.1994 15.000.000 57 Đặt mua
9 Vinaphone 08.5678.1994 16.200.000 57 Đặt mua
10 Vinaphone 08.5555.1994 16.300.000 51 Đặt mua
11 Vinaphone 09.18.02.1994 15.000.000 43 Đặt mua
12 Vinaphone 08.1982.1994 11.000.000 51 Đặt mua
13 Vinaphone 08.23.02.1994 12.000.000 38 Đặt mua
14 Vinaphone 08.1981.1994 11.000.000 50 Đặt mua
15 Vinaphone 0824.06.1994 12.000.000 43 Đặt mua
16 Vinaphone 08.18.02.1994 12.000.000 42 Đặt mua
17 Mobifone 07.6789.1994 16.000.000 60 Đặt mua
18 Vinaphone 0919.87.1994 17.000.000 57 Đặt mua
19 Mobifone 0933.86.1994 14.300.000 52 Đặt mua
20 Viettel 0981.65.1994 13.900.000 52 Đặt mua
21 Viettel 0971.59.1994 10.900.000 54 Đặt mua
22 Viettel 0963.96.1994 10.900.000 56 Đặt mua
23 Viettel 0961.21.1994 10.000.000 42 Đặt mua
24 Viettel 0963.93.1994 10.900.000 53 Đặt mua
25 Viettel 0981.97.1994 10.600.000 57 Đặt mua
26 Viettel 0981.96.1994 10.900.000 56 Đặt mua
27 Viettel 0989.59.1994 13.900.000 63 Đặt mua
28 Viettel 0981.61.1994 10.900.000 48 Đặt mua
29 Viettel 0967.99.1994 17.100.000 63 Đặt mua
30 Mobifone 07.6666.1994 16.000.000 54 Đặt mua
31 Vinaphone 091.333.1994 15.000.000 42 Đặt mua
32 Vinaphone 0911.08.1994 13.400.000 42 Đặt mua
33 Vinaphone 0912.01.1994 15.000.000 36 Đặt mua
34 Mobifone 09.02.02.1994 11.900.000 36 Đặt mua
35 Viettel 0966.15.1994 14.300.000 50 Đặt mua
36 Viettel 0985.91.1994 14.300.000 55 Đặt mua
37 Vinaphone 08.1980.1994 14.300.000 49 Đặt mua
38 Vinaphone 08.1995.1994 14.300.000 55 Đặt mua
39 Vinaphone 08.1985.1994 12.300.000 54 Đặt mua
40 Vinaphone 08.1990.1994 16.200.000 50 Đặt mua
41 Viettel 0965.77.1994 10.000.000 57 Đặt mua
42 Viettel 096.259.1994 15.200.000 54 Đặt mua
43 Viettel 0969.77.1994 14.800.000 61 Đặt mua
44 Viettel 0979.85.1994 15.200.000 61 Đặt mua
45 Viettel 098.162.1994 15.100.000 49 Đặt mua
46 Viettel 0977.98.1994 11.400.000 63 Đặt mua
47 Viettel 0978.22.1994 13.300.000 51 Đặt mua
48 Viettel 0985.18.1994 14.100.000 54 Đặt mua
49 Mobifone 0904.01.1994 14.900.000 37 Đặt mua
50 Mobifone 0906.04.1994 15.000.000 42 Đặt mua
51 Mobifone 0905.03.1994 15.000.000 40 Đặt mua
52 Mobifone 093.27.8.1994 12.000.000 52 Đặt mua
53 Mobifone 070.21.3.1994 10.000.000 36 Đặt mua
54 Vietnamobile 09.25.07.1994 19.500.000 46 Đặt mua
55 Vietnamobile 09.28.01.1994 19.500.000 43 Đặt mua
56 Vietnamobile 09.24.08.1994 19.500.000 46 Đặt mua
57 Mobifone 09.09.05.1994 14.800.000 46 Đặt mua
58 Mobifone 09.01.09.1994 12.350.000 42 Đặt mua
59 Mobifone 090.186.1994 15.000.000 47 Đặt mua
60 Mobifone 09.09.12.1994 12.350.000 44 Đặt mua
61 Mobifone 09.01.04.1994 14.900.000 37 Đặt mua
62 Vietnamobile 092.888.1994 13.300.000 58 Đặt mua
63 Mobifone 0903.02.1994 12.200.000 37 Đặt mua
64 Vinaphone 09.1612.1994 18.000.000 42 Đặt mua
65 Mobifone 093.3121994 10.000.000 41 Đặt mua
66 Vinaphone 0916.99.1994 20.000.000 57 Đặt mua
67 Mobifone 0939.88.1994 14.800.000 60 Đặt mua
68 Vinaphone 0917.99.1994 15.000.000 58 Đặt mua
69 Mobifone 0939.33.1994 12.000.000 50 Đặt mua
70 Vinaphone 0918.12.1994 10.900.000 44 Đặt mua
DMCA.com Protection Status