Sim Năm Sinh 1994

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0908.3.1.1994 3.800.000 44 Đặt mua
2 Mobifone 0937.98.1994 2.000.000 59 Đặt mua
3 Mobifone 0939.4.5.1994 2.070.000 53 Đặt mua
4 Mobifone 0907.5.7.1994 2.700.000 51 Đặt mua
5 Mobifone 09.31.07.1994 5.470.000 43 Đặt mua
6 Mobifone 0931.00.1994 2.070.000 36 Đặt mua
7 Mobifone 0939.5.1.1994 3.020.000 50 Đặt mua
8 Mobifone 0939.06.1994 2.590.000 50 Đặt mua
9 Mobifone 0939.7.7.1994 5.470.000 58 Đặt mua
10 Mobifone 0939.8.1.1994 3.000.000 53 Đặt mua
11 Mobifone 0907.2.3.1994 2.690.000 44 Đặt mua
12 Mobifone 0939.1.7.1994 2.830.000 52 Đặt mua
13 Mobifone 0907.3.5.1994 2.590.000 47 Đặt mua
14 Mobifone 0907.6.4.1994 3.100.000 49 Đặt mua
15 Mobifone 0939.8.4.1994 2.390.000 56 Đặt mua
16 Mobifone 0932.9.8.1994 2.690.000 54 Đặt mua
17 Mobifone 0907.4.8.1994 2.180.000 51 Đặt mua
18 Vinaphone 0919.30.1994 2.050.000 45 Đặt mua
19 Vinaphone 0948.69.1994 2.500.000 59 Đặt mua
20 Vinaphone 0917.54.1994 2.050.000 49 Đặt mua
21 Vinaphone 0948.59.1994 3.300.000 58 Đặt mua
22 Vinaphone 0943.70.1994 2.050.000 46 Đặt mua
23 Vinaphone 0947.49.1994 3.300.000 56 Đặt mua
24 Vinaphone 0919.38.1994 4.000.000 53 Đặt mua
25 Vinaphone 0915.47.1994 2.500.000 49 Đặt mua
26 Vinaphone 0944.35.1994 2.050.000 48 Đặt mua
27 Vinaphone 0943.88.1994 2.200.000 55 Đặt mua
28 Vinaphone 0913.46.1994 3.500.000 46 Đặt mua
29 Vinaphone 0949.57.1994 3.300.000 57 Đặt mua
30 Vinaphone 0917.14.1994 3.000.000 45 Đặt mua
31 Vinaphone 094.227.1994 3.500.000 47 Đặt mua
32 Vinaphone 0945.42.1994 2.050.000 47 Đặt mua
33 Vinaphone 0917.69.1994 3.000.000 55 Đặt mua
34 Vinaphone 0941.14.1994 2.200.000 42 Đặt mua
35 Vinaphone 0917.43.1994 2.500.000 47 Đặt mua
36 Vinaphone 09.1144.1994 4.000.000 42 Đặt mua
37 Vinaphone 0945.78.1994 3.300.000 56 Đặt mua
38 Vinaphone 0943.68.1994 3.100.000 53 Đặt mua
39 Vinaphone 0913.87.1994 4.800.000 51 Đặt mua
40 Vinaphone 0943.61.1994 3.600.000 46 Đặt mua
41 Vinaphone 0914.90.1994 2.500.000 46 Đặt mua
42 Vinaphone 0948.32.1994 2.400.000 49 Đặt mua
43 Vinaphone 0911.89.1994 5.900.000 51 Đặt mua
44 Vinaphone 0913.92.1994 6.000.000 47 Đặt mua
45 Vinaphone 0945.23.1994 3.200.000 46 Đặt mua
46 Vinaphone 0913.61.1994 3.500.000 43 Đặt mua
47 Vinaphone 094.345.1994 3.300.000 48 Đặt mua
48 Vinaphone 0913.84.1994 4.200.000 48 Đặt mua
49 Vinaphone 0912.91.1994 5.900.000 45 Đặt mua
50 Vinaphone 0913.72.1994 6.000.000 45 Đặt mua
51 Vinaphone 0918.47.1994 3.300.000 52 Đặt mua
52 Vinaphone 0917.46.1994 2.800.000 50 Đặt mua
53 Vinaphone 0918.40.1994 2.500.000 45 Đặt mua
54 Vinaphone 0915.64.1994 3.000.000 48 Đặt mua
55 Vinaphone 0914.93.1994 3.000.000 49 Đặt mua
56 Vinaphone 0916.26.1994 5.900.000 47 Đặt mua
57 Vinaphone 0946.52.1994 3.000.000 49 Đặt mua
58 Vinaphone 0914.62.1994 3.000.000 45 Đặt mua
59 Vinaphone 0915.741.994 2.600.000 49 Đặt mua
60 Vinaphone 0945.62.1994 3.000.000 49 Đặt mua
61 Vinaphone 0948.36.1994 3.000.000 53 Đặt mua
62 Vinaphone 0912.90.1994 3.000.000 44 Đặt mua
63 Vinaphone 09.18.02.1994 15.000.000 43 Đặt mua
64 Vinaphone 0917.68.1994 3.900.000 54 Đặt mua
65 Vinaphone 0948.24.1994 2.700.000 50 Đặt mua
66 Vinaphone 0942.85.1994 3.800.000 51 Đặt mua
67 Vinaphone 0915.48.1994 3.300.000 50 Đặt mua
68 Vietnamobile 0924.72.1994 1.700.000 47 Đặt mua
69 Viettel 0968.14.1994 5.300.000 51 Đặt mua
70 Vinaphone 091.11.4.1994 5.300.000 39 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1994 : 46de5f456f07483f9b798e2aacab9898

DMCA.com Protection Status