Sim Năm Sinh 1994

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0829.121.994 8.800.000 45 Đặt mua
2 Vinaphone 0829.14.1994 1.830.000 47 Đặt mua
3 Vinaphone 0827.97.1994 1.830.000 56 Đặt mua
4 Vinaphone 0855.51.1994 1.830.000 47 Đặt mua
5 Mobifone 0896.95.1994 1.662.500 60 Đặt mua
6 Mobifone 0896.7.1.1994 1.625.000 54 Đặt mua
7 Mobifone 0896.04.1994 1.325.000 50 Đặt mua
8 Mobifone 0896.7.3.1994 1.625.000 56 Đặt mua
9 Mobifone 0896.70.1994 1.175.000 53 Đặt mua
10 Mobifone 0896.7.4.1994 1.550.000 57 Đặt mua
11 Mobifone 0896.7.2.1994 1.625.000 55 Đặt mua
12 Mobifone 0899.06.1994 1.625.000 55 Đặt mua
13 Mobifone 0899.6.7.1994 2.370.000 62 Đặt mua
14 Mobifone 0899.6.6.1994 3.690.000 61 Đặt mua
15 Vinaphone 0886.95.1994 2.050.000 59 Đặt mua
16 Vinaphone 0815.09.1994 9.000.000 46 Đặt mua
17 Vinaphone 0827.05.1994 9.000.000 45 Đặt mua
18 Vinaphone 0886.38.1994 2.050.000 56 Đặt mua
19 Vinaphone 081.678.1994 6.000.000 53 Đặt mua
20 Vinaphone 082.456.1994 5.500.000 48 Đặt mua
21 Vinaphone 0828.09.1994 9.000.000 50 Đặt mua
22 Vinaphone 081.333.1994 6.000.000 41 Đặt mua
23 Vinaphone 08.29.04.1994 7.400.000 46 Đặt mua
24 Vinaphone 0829.66.1994 2.600.000 54 Đặt mua
25 Vinaphone 0886.27.1994 3.300.000 54 Đặt mua
26 Vinaphone 0886.83.1994 2.200.000 56 Đặt mua
27 Vinaphone 0886.03.1994 2.050.000 48 Đặt mua
28 Vinaphone 0824.06.1994 12.000.000 43 Đặt mua
29 Vinaphone 0856.22.1994 2.280.000 46 Đặt mua
30 Vinaphone 0889.19.1994 3.800.000 58 Đặt mua
31 Vinaphone 08.18.02.1994 12.000.000 42 Đặt mua
32 Vinaphone 0886.13.1994 2.500.000 49 Đặt mua
33 Vinaphone 0889.16.1994 2.500.000 55 Đặt mua
34 Vinaphone 0813.55.1994 2.600.000 45 Đặt mua
35 Vinaphone 085.988.1994 3.400.000 61 Đặt mua
36 Vinaphone 0886.06.1994 2.500.000 51 Đặt mua
37 Vinaphone 081.688.1994 4.000.000 54 Đặt mua
38 Vinaphone 081.866.1994 3.400.000 52 Đặt mua
39 Vinaphone 08.1981.1994 11.000.000 50 Đặt mua
40 Vinaphone 0825.68.1994 2.600.000 52 Đặt mua
41 Vinaphone 0889.61.1994 2.900.000 55 Đặt mua
42 Vinaphone 0886.16.1994 3.600.000 52 Đặt mua
43 Vinaphone 0886.35.1994 2.050.000 53 Đặt mua
44 Vinaphone 08.1994.1994 60.000.000 54 Đặt mua
45 Vinaphone 08.1955.1994 2.280.000 51 Đặt mua
46 Vinaphone 08.1982.1994 11.000.000 51 Đặt mua
47 Vinaphone 0816.68.1994 5.000.000 52 Đặt mua
48 Vinaphone 0886.94.1994 2.500.000 58 Đặt mua
49 Vinaphone 0886.18.1994 3.300.000 54 Đặt mua
50 Vinaphone 0889.15.1994 2.200.000 54 Đặt mua
51 Vinaphone 0888.57.1994 4.000.000 59 Đặt mua
52 Vinaphone 0859.33.1994 2.280.000 51 Đặt mua
53 Vinaphone 084.999.1994 6.500.000 62 Đặt mua
54 Vinaphone 0889.10.1994 2.200.000 49 Đặt mua
55 Vinaphone 0886.65.1994 2.500.000 56 Đặt mua
56 Vinaphone 0886.81.1994 2.500.000 54 Đặt mua
57 Vinaphone 0888.70.1994 2.500.000 54 Đặt mua
58 Vinaphone 0886.72.1994 2.050.000 54 Đặt mua
59 Vinaphone 081.567.1994 4.000.000 50 Đặt mua
60 Vinaphone 08.23.02.1994 12.000.000 38 Đặt mua
61 Vinaphone 0859.22.1994 2.280.000 49 Đặt mua
62 Vinaphone 081.966.1994 3.600.000 53 Đặt mua
63 Vinaphone 0829.55.1994 2.280.000 52 Đặt mua
64 Vinaphone 0886.02.1994 2.050.000 47 Đặt mua
65 Vinaphone 0886.21.1994 2.200.000 48 Đặt mua
66 Vinaphone 0845.62.1994 910.000 48 Đặt mua
67 Vinaphone 0846.27.1994 910.000 50 Đặt mua
68 Vinaphone 0843.47.1994 910.000 49 Đặt mua
69 Vinaphone 0817.61.1994 1.175.000 46 Đặt mua
70 Vinaphone 0844.14.1994 910.000 44 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1994 : 46de5f456f07483f9b798e2aacab9898

DMCA.com Protection Status