Sim Năm Sinh 1994

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0795.04.1994 1.830.000 48 Đặt mua
2 Mobifone 0707.32.1994 2.600.000 42 Đặt mua
3 Mobifone 0703.25.1994 1.680.000 40 Đặt mua
4 Mobifone 0707.80.1994 1.180.000 45 Đặt mua
5 Mobifone 0774.13.1994 1.830.000 45 Đặt mua
6 Mobifone 0786.60.1994 1.180.000 50 Đặt mua
7 Mobifone 0707.83.1994 2.600.000 48 Đặt mua
8 Mobifone 0784.45.1994 1.830.000 51 Đặt mua
9 Mobifone 0798.22.1994 2.130.000 51 Đặt mua
10 Mobifone 0786.03.1994 1.830.000 47 Đặt mua
11 Mobifone 0797.47.1994 1.830.000 57 Đặt mua
12 Mobifone 0769.62.1994 1.830.000 53 Đặt mua
13 Mobifone 077.5.02.1994 1.900.000 44 Đặt mua
14 Mobifone 0708.76.1994 2.130.000 51 Đặt mua
15 Mobifone 0789.97.1994 3.000.000 63 Đặt mua
16 Mobifone 0703.47.1994 1.830.000 44 Đặt mua
17 Mobifone 0765.76.1994 1.830.000 54 Đặt mua
18 Mobifone 0797.59.1994 1.680.000 60 Đặt mua
19 Mobifone 0765.85.1994 1.830.000 54 Đặt mua
20 Viettel 0385.73.1994 1.830.000 49 Đặt mua
21 Mobifone 0779.78.1994 2.130.000 61 Đặt mua
22 Mobifone 0785.29.1994 1.830.000 54 Đặt mua
23 Mobifone 07.9993.1994 2.500.000 60 Đặt mua
24 Mobifone 0786.67.1994 1.680.000 57 Đặt mua
25 Mobifone 0764.98.1994 1.830.000 57 Đặt mua
26 Mobifone 0707.87.1994 2.600.000 52 Đặt mua
27 Mobifone 0777.81.1994 3.000.000 53 Đặt mua
28 Mobifone 0764.66.1994 2.130.000 52 Đặt mua
29 Mobifone 0786.32.1994 1.830.000 49 Đặt mua
30 Mobifone 0769.06.1994 1.830.000 51 Đặt mua
31 Mobifone 0786.63.1994 1.710.000 53 Đặt mua
32 Mobifone 0798.25.1994 1.860.000 54 Đặt mua
33 Mobifone 0797.49.1994 1.860.000 59 Đặt mua
34 Mobifone 0793.89.1994 1.860.000 59 Đặt mua
35 Mobifone 0793.49.1994 1.640.000 55 Đặt mua
36 Mobifone 0784.60.1994 1.290.000 48 Đặt mua
37 Mobifone 0798.45.1994 1.290.000 56 Đặt mua
38 Mobifone 0784.75.1994 1.860.000 54 Đặt mua
39 Mobifone 0784.78.1994 1.860.000 57 Đặt mua
40 Mobifone 0784.76.1994 1.860.000 55 Đặt mua
41 Mobifone 0785.24.1994 1.860.000 49 Đặt mua
42 Mobifone 0785.36.1994 1.860.000 52 Đặt mua
43 Mobifone 0784.79.1994 1.860.000 58 Đặt mua
44 Mobifone 0797.71.1994 1.860.000 54 Đặt mua
45 Mobifone 0797.62.1994 1.860.000 54 Đặt mua
46 Mobifone 0797.38.1994 1.290.000 57 Đặt mua
47 Mobifone 0793.72.1994 1.860.000 51 Đặt mua
48 Mobifone 0784.57.1994 1.860.000 54 Đặt mua
49 Mobifone 0785.27.1994 1.860.000 52 Đặt mua
50 Mobifone 07.07.05.1994 10.000.000 42 Đặt mua
51 Viettel 0347.66.1994 1.680.000 49 Đặt mua
52 Viettel 033.284.1994 4.800.000 43 Đặt mua
53 Viettel 0396.6.7.1994 1.900.000 54 Đặt mua
54 Viettel 0369.97.1994 2.050.000 57 Đặt mua
55 Mobifone 0764.16.1994 900.000 47 Đặt mua
56 Viettel 0375.87.1994 1.900.000 53 Đặt mua
57 Viettel 039.287.1994 4.800.000 52 Đặt mua
58 Viettel 034.23.9.1994 4.800.000 44 Đặt mua
59 Viettel 0383.47.1994 1.830.000 48 Đặt mua
60 Viettel 0328.71.1994 1.900.000 44 Đặt mua
61 Viettel 0359.5.7.1994 1.900.000 52 Đặt mua
62 Viettel 0357.0.1.1994 2.050.000 39 Đặt mua
63 Viettel 0337.56.1994 2.050.000 47 Đặt mua
64 Mobifone 0794.81.1994 1.220.000 52 Đặt mua
65 Mobifone 0785.5.4.1994 900.000 52 Đặt mua
66 Viettel 0367.42.1994 1.680.000 45 Đặt mua
67 Mobifone 0799.8.3.1994 1.040.000 59 Đặt mua
68 Viettel 0353.16.1994 1.330.000 41 Đặt mua
69 Viettel 0383.52.1994 2.050.000 44 Đặt mua
70 Viettel 0329.54.1994 1.680.000 46 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1994 : 46de5f456f07483f9b798e2aacab9898

DMCA.com Protection Status