Sim Năm Sinh 1994

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0769.06.1994 1.830.000 51 Đặt mua
2 Mobifone 0708.76.1994 2.130.000 51 Đặt mua
3 Mobifone 0786.67.1994 1.680.000 57 Đặt mua
4 Mobifone 0784.45.1994 1.830.000 51 Đặt mua
5 Mobifone 0798.22.1994 2.130.000 51 Đặt mua
6 Mobifone 0779.78.1994 2.130.000 61 Đặt mua
7 Mobifone 0769.62.1994 1.830.000 53 Đặt mua
8 Mobifone 0777.81.1994 3.000.000 53 Đặt mua
9 Mobifone 0707.32.1994 2.600.000 42 Đặt mua
10 Mobifone 0764.98.1994 1.830.000 57 Đặt mua
11 Mobifone 0785.29.1994 1.830.000 54 Đặt mua
12 Mobifone 0797.47.1994 1.830.000 57 Đặt mua
13 Mobifone 077.5.02.1994 1.900.000 44 Đặt mua
14 Mobifone 0774.13.1994 1.830.000 45 Đặt mua
15 Mobifone 0707.80.1994 1.180.000 45 Đặt mua
16 Mobifone 0786.32.1994 1.830.000 49 Đặt mua
17 Mobifone 07.9993.1994 2.500.000 60 Đặt mua
18 Mobifone 0707.83.1994 2.600.000 48 Đặt mua
19 Mobifone 0786.60.1994 1.180.000 50 Đặt mua
20 Mobifone 0797.59.1994 1.680.000 60 Đặt mua
21 Mobifone 0789.97.1994 3.000.000 63 Đặt mua
22 Mobifone 0765.76.1994 1.830.000 54 Đặt mua
23 Mobifone 0795.04.1994 1.830.000 48 Đặt mua
24 Mobifone 0765.85.1994 1.830.000 54 Đặt mua
25 Mobifone 0707.87.1994 2.600.000 52 Đặt mua
26 Mobifone 0703.47.1994 1.830.000 44 Đặt mua
27 Mobifone 0703.25.1994 1.680.000 40 Đặt mua
28 Mobifone 0764.66.1994 2.130.000 52 Đặt mua
29 Mobifone 0786.03.1994 1.830.000 47 Đặt mua
30 Mobifone 0785.24.1994 1.720.000 49 Đặt mua
31 Mobifone 0798.25.1994 1.720.000 54 Đặt mua
32 Mobifone 0793.72.1994 1.710.000 51 Đặt mua
33 Mobifone 0798.45.1994 1.287.500 56 Đặt mua
34 Mobifone 0784.60.1994 1.287.500 48 Đặt mua
35 Mobifone 0797.38.1994 1.287.500 57 Đặt mua
36 Mobifone 0793.89.1994 1.750.000 59 Đặt mua
37 Mobifone 0797.62.1994 1.740.000 54 Đặt mua
38 Mobifone 0784.79.1994 1.710.000 58 Đặt mua
39 Mobifone 0785.36.1994 1.690.000 52 Đặt mua
40 Mobifone 0797.49.1994 1.730.000 59 Đặt mua
41 Mobifone 0784.57.1994 1.710.000 54 Đặt mua
42 Mobifone 0784.75.1994 1.710.000 54 Đặt mua
43 Mobifone 0786.63.1994 1.512.500 53 Đặt mua
44 Mobifone 0793.49.1994 1.437.500 55 Đặt mua
45 Mobifone 0784.78.1994 1.740.000 57 Đặt mua
46 Mobifone 0784.76.1994 1.710.000 55 Đặt mua
47 Mobifone 0797.71.1994 1.750.000 54 Đặt mua
48 Mobifone 0785.27.1994 1.720.000 52 Đặt mua
49 Mobifone 0705.61.1994 1.500.000 42 Đặt mua
50 Mobifone 0797.01.1994 2.060.000 47 Đặt mua
51 Mobifone 0762.35.1994 1.500.000 46 Đặt mua
52 Mobifone 0799.89.1994 2.060.000 65 Đặt mua
53 Mobifone 0705.63.1994 1.490.000 44 Đặt mua
54 Mobifone 0705.69.1994 1.500.000 50 Đặt mua
55 Mobifone 0797.04.1994 1.890.000 50 Đặt mua
56 Mobifone 0799.72.1994 1.890.000 57 Đặt mua
57 Mobifone 0799.73.1994 2.350.000 58 Đặt mua
58 Mobifone 07.07.07.1994 35.500.000 44 Đặt mua
59 Mobifone 07.9999.1994 35.500.000 66 Đặt mua
60 Mobifone 0797.05.1994 1.860.000 51 Đặt mua
61 Mobifone 0705.51.1994 1.480.000 41 Đặt mua
62 Mobifone 0797.06.1994 1.900.000 52 Đặt mua
63 Mobifone 07.08.09.1994 23.800.000 47 Đặt mua
64 Mobifone 07.07.05.1994 9.500.000 42 Đặt mua
65 Mobifone 0788.56.1994 1.475.000 57 Đặt mua
66 Mobifone 0799.31.1994 1.480.000 52 Đặt mua
67 Mobifone 0773.51.1994 1.100.000 46 Đặt mua
68 Mobifone 0798.8.7.1994 1.043.000 62 Đặt mua
69 Mobifone 077426.1994 910.000 49 Đặt mua
70 Mobifone 0778.43.1994 3.500.000 52 Đặt mua
DMCA.com Protection Status