Sim Năm Sinh 1994

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0583.42.1994 810.000 45 Đặt mua
2 Vietnamobile 0564.09.1994 810.000 47 Đặt mua
3 Vietnamobile 0583.75.1994 810.000 51 Đặt mua
4 Vietnamobile 0587.65.1994 810.000 54 Đặt mua
5 Vietnamobile 0567.72.1994 880.000 50 Đặt mua
6 Vietnamobile 0585.93.1994 1.175.000 53 Đặt mua
7 Vietnamobile 0585.96.1994 1.175.000 56 Đặt mua
8 Vietnamobile 0562.02.1994 1.175.000 38 Đặt mua
9 Vietnamobile 0584.34.1994 820.000 47 Đặt mua
10 Vietnamobile 0564.63.1994 799.000 47 Đặt mua
11 Vietnamobile 0563.34.1994 770.000 44 Đặt mua
12 Vietnamobile 0563.65.1994 820.000 48 Đặt mua
13 Vietnamobile 0563.95.1994 770.000 51 Đặt mua
14 Vietnamobile 0584.20.1994 820.000 42 Đặt mua
15 Vietnamobile 0563.94.1994 799.000 50 Đặt mua
16 Vietnamobile 0584.35.1994 820.000 48 Đặt mua
17 Vietnamobile 0522.38.1994 2.000.000 43 Đặt mua
18 Vietnamobile 0564.62.1994 728.000 46 Đặt mua
19 Vietnamobile 052.339.1994 1.250.000 45 Đặt mua
20 Vietnamobile 0522.15.1994 1.230.000 38 Đặt mua
21 Vietnamobile 0584.16.1994 1.175.000 47 Đặt mua
22 Vietnamobile 05.23.11.1994 3.990.000 35 Đặt mua
23 Vietnamobile 058.365.1994 890.000 50 Đặt mua
24 Vietnamobile 0563.91.1994 1.450.000 47 Đặt mua
25 Vietnamobile 0523.14.1994 950.000 38 Đặt mua
26 Vietnamobile 05.22.11.1994 5.142.000 34 Đặt mua
27 Vietnamobile 0583.67.1994 1.100.000 52 Đặt mua
28 Vietnamobile 0584.92.1994 1.120.000 51 Đặt mua
29 Vietnamobile 0528.87.1994 1.450.000 53 Đặt mua
30 Vietnamobile 0522.68.1994 4.200.000 46 Đặt mua
31 Vietnamobile 05.22.10.1994 10.600.000 33 Đặt mua
32 Vietnamobile 0563.84.1994 1.450.000 49 Đặt mua
33 Vietnamobile 05.23.05.1994 10.600.000 38 Đặt mua
34 Vietnamobile 0528.00.1994 820.000 38 Đặt mua
35 Vietnamobile 0589.1.5.1994 910.000 51 Đặt mua
36 Vietnamobile 05.28.07.1994 12.000.000 45 Đặt mua
37 Vietnamobile 052.336.1994 1.250.000 42 Đặt mua
38 Vietnamobile 05.8686.1994 6.140.000 56 Đặt mua
39 Vietnamobile 056.777.1994 4.390.000 55 Đặt mua
40 Vietnamobile 05.22.03.1994 10.600.000 35 Đặt mua
41 Vietnamobile 0586.42.1994 770.000 48 Đặt mua
42 Vietnamobile 05.23.01.1994 9.000.000 34 Đặt mua
43 Vietnamobile 056.25.7.1994 1.900.000 48 Đặt mua
44 Vietnamobile 0589.46.1994 1.960.000 55 Đặt mua
45 Vietnamobile 058.288.1994 4.200.000 54 Đặt mua
46 Vietnamobile 0523.79.1994 1.690.000 49 Đặt mua
47 Vietnamobile 05.22.01.1994 12.000.000 33 Đặt mua
48 Vietnamobile 0589.4.8.1994 960.000 57 Đặt mua
49 Vietnamobile 05.28.03.1994 10.500.000 41 Đặt mua
50 Vietnamobile 056.337.1994 1.500.000 47 Đặt mua
51 Vietnamobile 05.28.12.1994 9.000.000 41 Đặt mua
52 Vietnamobile 0562.13.1994 770.000 40 Đặt mua
53 Vietnamobile 0528.60.1994 960.000 44 Đặt mua
54 Vietnamobile 0587.6.1.1994 950.000 50 Đặt mua
55 Vietnamobile 0523.7.5.1994 920.000 45 Đặt mua
56 Vietnamobile 0567.1.7.1994 3.100.000 49 Đặt mua
57 Vietnamobile 0587.60.1994 960.000 49 Đặt mua
58 Vietnamobile 0585.67.1994 2.560.000 54 Đặt mua
59 Vietnamobile 0582.83.1994 1.230.000 49 Đặt mua
60 Vietnamobile 0585.17.1994 950.000 49 Đặt mua
61 Vietnamobile 0589.5.1.1994 910.000 51 Đặt mua
62 Vietnamobile 0589.36.1994 1.100.000 54 Đặt mua
63 Vietnamobile 05.28.11.1994 3.890.000 40 Đặt mua
64 Gmobile 0592.98.1994 4.460.000 56 Đặt mua
65 Vietnamobile 0528.6.1.1994 960.000 45 Đặt mua
66 Vietnamobile 0564.85.1994 820.000 51 Đặt mua
67 Gmobile 0592.99.1994 4.820.000 57 Đặt mua
68 Vietnamobile 05.28.08.1994 10.600.000 46 Đặt mua
69 Vietnamobile 0586.17.1994 950.000 50 Đặt mua
70 Vietnamobile 052.279.1994 2.400.000 48 Đặt mua
DMCA.com Protection Status