Sim Năm Sinh 1994

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0385.73.1994 1.830.000 49 Đặt mua
2 Viettel 0359.18.1994 1.700.000 49 Đặt mua
3 Viettel 0326.35.1994 1.700.000 42 Đặt mua
4 Viettel 0369.97.1994 1.900.000 57 Đặt mua
5 Viettel 0396.6.7.1994 1.700.000 54 Đặt mua
6 Viettel 0368.53.1994 1.325.000 48 Đặt mua
7 Viettel 0383.47.1994 1.625.000 48 Đặt mua
8 Viettel 033.20.8.1994 4.700.000 39 Đặt mua
9 Viettel 0375.43.1994 1.475.000 45 Đặt mua
10 Viettel 039.287.1994 4.700.000 52 Đặt mua
11 Viettel 033.5.12.1994 4.700.000 37 Đặt mua
12 Viettel 0348.77.1994 1.475.000 52 Đặt mua
13 Viettel 0377.85.1994 1.900.000 53 Đặt mua
14 Viettel 0398.60.1994 1.325.000 49 Đặt mua
15 Viettel 0364.5.7.1994 1.325.000 48 Đặt mua
16 Viettel 0346.43.1994 1.325.000 43 Đặt mua
17 Viettel 0383.64.1994 1.625.000 47 Đặt mua
18 Viettel 036.27.1.1994 4.700.000 42 Đặt mua
19 Viettel 0359.58.1994 1.700.000 53 Đặt mua
20 Viettel 034.24.5.1994 4.700.000 41 Đặt mua
21 Viettel 0336.27.1994 1.900.000 44 Đặt mua
22 Viettel 0334.3.5.1994 1.400.000 41 Đặt mua
23 Viettel 0373.56.1994 1.900.000 47 Đặt mua
24 Viettel 0377.14.1994 1.625.000 45 Đặt mua
25 Viettel 0375.96.1994 1.700.000 53 Đặt mua
26 Viettel 037.25.8.1994 4.700.000 48 Đặt mua
27 Viettel 0382.25.1994 4.700.000 43 Đặt mua
28 Viettel 037.296.1994 4.700.000 50 Đặt mua
29 Viettel 0393.67.1994 1.900.000 51 Đặt mua
30 Viettel 0329.78.1994 1.700.000 52 Đặt mua
31 Viettel 035.271.1994 4.700.000 41 Đặt mua
32 Viettel 0366.2.7.1994 1.900.000 47 Đặt mua
33 Viettel 0367.92.1994 1.700.000 50 Đặt mua
34 Viettel 035.215.1994 4.700.000 39 Đặt mua
35 Viettel 0363.55.1994 2.200.000 45 Đặt mua
36 Viettel 0337.29.1994 1.900.000 47 Đặt mua
37 Viettel 0335.87.1994 1.900.000 49 Đặt mua
38 Viettel 0383.8.1.1994 1.900.000 46 Đặt mua
39 Viettel 0369.65.1994 1.900.000 52 Đặt mua
40 Viettel 032.660.1994 1.325.000 40 Đặt mua
41 Viettel 0367.98.1994 1.700.000 56 Đặt mua
42 Viettel 0359.40.1994 980.000 44 Đặt mua
43 Viettel 0328.34.1994 1.475.000 43 Đặt mua
44 Viettel 0376.85.1994 1.700.000 52 Đặt mua
45 Viettel 0353.16.1994 1.325.000 41 Đặt mua
46 Viettel 0387.45.1994 1.475.000 50 Đặt mua
47 Viettel 0395.30.1994 1.325.000 43 Đặt mua
48 Viettel 0392.50.1994 1.325.000 42 Đặt mua
49 Viettel 0379.92.1994 1.900.000 53 Đặt mua
50 Viettel 034.23.9.1994 4.700.000 44 Đặt mua
51 Viettel 0359.21.1994 1.700.000 43 Đặt mua
52 Viettel 033.23.9.1994 4.700.000 43 Đặt mua
53 Viettel 0339.8.4.1994 1.625.000 50 Đặt mua
54 Viettel 0398.041.994 1.475.000 47 Đặt mua
55 Viettel 0335.7.1.1994 1.900.000 42 Đặt mua
56 Viettel 033.263.1994 4.700.000 40 Đặt mua
57 Viettel 0375.77.1994 2.000.000 52 Đặt mua
58 Viettel 0396.74.1994 1.475.000 52 Đặt mua
59 Viettel 039.27.7.1994 4.700.000 51 Đặt mua
60 Viettel 0369.78.1994 1.900.000 56 Đặt mua
61 Viettel 0335.19.1994 1.900.000 44 Đặt mua
62 Viettel 035.317.1994 4.700.000 42 Đặt mua
63 Viettel 037.848.1994 1.475.000 53 Đặt mua
64 Viettel 0335.78.1994 1.900.000 49 Đặt mua
65 Viettel 037.27.2.1994 4.700.000 44 Đặt mua
66 Viettel 0378.4.1.1994 1.475.000 46 Đặt mua
67 Viettel 0383.8.7.1994 1.900.000 52 Đặt mua
68 Viettel 0334.17.1994 1.400.000 41 Đặt mua
69 Viettel 039.23.6.1994 4.700.000 46 Đặt mua
70 Viettel 0376.22.1994 2.000.000 43 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1994 : 46de5f456f07483f9b798e2aacab9898

DMCA.com Protection Status