Sim Năm Sinh 1983

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1983 2.600.000 37 Đặt mua
2 Vietnamobile 0589.06.1983 880.000 49 Đặt mua
3 Viettel 0356.19.03.83 980.000 38 Đặt mua
4 Vinaphone 0826.13.01.83 770.000 32 Đặt mua
5 Mobifone 0785.94.1983 1.830.000 54 Đặt mua
6 Viettel 0385.15.02.83 980.000 35 Đặt mua
7 Vinaphone 0914.28.05.83 1.600.000 40 Đặt mua
8 Vietnamobile 0564.08.08.83 600.000 42 Đặt mua
9 Viettel 0339.19.03.83 980.000 39 Đặt mua
10 Mobifone 0769.86.1983 1.830.000 57 Đặt mua
11 Viettel 0385.73.1983 1.830.000 47 Đặt mua
12 Viettel 0348.61.1983 1.830.000 43 Đặt mua
13 Mobifone 0933.29.07.83 1.330.000 44 Đặt mua
14 Mobifone 0797.59.1983 1.680.000 58 Đặt mua
15 Vinaphone 0914.28.04.83 1.600.000 39 Đặt mua
16 Mobifone 0764.30.1983 1.180.000 41 Đặt mua
17 Mobifone 0769.08.1983 1.830.000 51 Đặt mua
18 Mobifone 0763.18.1983 1.830.000 46 Đặt mua
19 Viettel 0368.87.1983 1.830.000 53 Đặt mua
20 Viettel 0385.44.1983 1.830.000 45 Đặt mua
21 Viettel 0353.46.1983 1.830.000 42 Đặt mua
22 Viettel 0385.36.1983 1.830.000 46 Đặt mua
23 Viettel 0386.34.1983 1.830.000 45 Đặt mua
24 Mobifone 0764.71.1983 1.830.000 46 Đặt mua
25 Mobifone 0933.05.04.83 1.330.000 35 Đặt mua
26 Mobifone 0773.86.1983 1.830.000 52 Đặt mua
27 Vinaphone 0888.04.01.83 1.600.000 40 Đặt mua
28 Mobifone 0707.87.1983 2.600.000 50 Đặt mua
29 Vinaphone 0914.28.07.83 1.600.000 42 Đặt mua
30 Mobifone 0777.020.383 1.980.000 37 Đặt mua
31 Mobifone 0778.65.1983 2.130.000 54 Đặt mua
32 Mobifone 0769.62.1983 1.830.000 51 Đặt mua
33 Vinaphone 0944.09.12.83 1.250.000 40 Đặt mua
34 Vinaphone 0853.41.1983 1.830.000 42 Đặt mua
35 Mobifone 0785.19.1983 1.830.000 51 Đặt mua
36 Mobifone 0796.20.1983 1.180.000 45 Đặt mua
37 Mobifone 0786.67.1983 1.680.000 55 Đặt mua
38 Viettel 0367.04.1983 1.830.000 41 Đặt mua
39 Viettel 0353.73.1983 1.830.000 42 Đặt mua
40 Mobifone 0767.44.1983 1.830.000 49 Đặt mua
41 Mobifone 0933.26.05.83 1.330.000 39 Đặt mua
42 Vinaphone 0942.27.09.83 1.250.000 44 Đặt mua
43 Mobifone 0708.89.1983 2.130.000 53 Đặt mua
44 Mobifone 0798.22.1983 2.130.000 49 Đặt mua
45 Mobifone 0783.23.1983 1.830.000 44 Đặt mua
46 Mobifone 0798.93.1983 1.680.000 57 Đặt mua
47 Mobifone 0703.51.1983 1.830.000 37 Đặt mua
48 Vinaphone 0914.30.02.83 1.600.000 30 Đặt mua
49 Mobifone 0766.21.1983 1.830.000 43 Đặt mua
50 Mobifone 0707.32.1983 2.600.000 40 Đặt mua
51 Viettel 0352.73.1983 1.830.000 41 Đặt mua
52 Mobifone 0764.90.1983 1.180.000 47 Đặt mua
53 Vinaphone 0857.11.06.83 770.000 39 Đặt mua
54 Mobifone 0765.72.1983 1.830.000 48 Đặt mua
55 Mobifone 0933.24.08.83 1.330.000 40 Đặt mua
56 Mobifone 0703.25.1983 1.680.000 38 Đặt mua
57 Viettel 0359.78.1983 1.830.000 53 Đặt mua
58 Mobifone 0765.82.1983 1.830.000 49 Đặt mua
59 Mobifone 0703.63.1983 1.830.000 40 Đặt mua
60 Mobifone 0796.03.1983 1.830.000 46 Đặt mua
61 Mobifone 0707.80.1983 1.180.000 43 Đặt mua
62 Viettel 0365.09.06.83 980.000 40 Đặt mua
63 Vinaphone 08.18.01.1983 5.000.000 39 Đặt mua
64 Viettel 0332.111.083 980.000 22 Đặt mua
65 Mobifone 07.9993.1983 2.050.000 58 Đặt mua
66 Viettel 0356.13.12.83 980.000 32 Đặt mua
67 Mobifone 0797.47.1983 1.830.000 55 Đặt mua
68 Mobifone 0786.28.1983 1.680.000 52 Đặt mua
69 Vinaphone 0846.26.10.83 770.000 38 Đặt mua
70 Viettel 0986.09.04.83 2.800.000 47 Đặt mua

Mua online sim đẹp tại https://skyphone.vn giá tốt

DMCA.com Protection Status