Sim Năm Sinh 1982

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0353.40.1982 1.180.000 35 Đặt mua
2 Mobifone 0707.31.1982 2.600.000 38 Đặt mua
3 Viettel 0333.07.07.82 1.830.000 33 Đặt mua
4 Mobifone 0773.71.1982 1.830.000 45 Đặt mua
5 Mobifone 0937.63.1982 2.500.000 48 Đặt mua
6 Mobifone 0774.62.1982 1.830.000 46 Đặt mua
7 Vinaphone 0949.26.12.82 1.250.000 43 Đặt mua
8 Mobifone 0765.89.1982 1.830.000 55 Đặt mua
9 Mobifone 0798.93.1982 1.680.000 56 Đặt mua
10 Mobifone 0764.99.1982 2.130.000 55 Đặt mua
11 Mobifone 0774.93.1982 1.830.000 50 Đặt mua
12 Vinaphone 0856.29.1982 1.830.000 50 Đặt mua
13 Viettel 0352.87.1982 1.830.000 45 Đặt mua
14 Vietnamobile 0564.09.1982 810.000 44 Đặt mua
15 Vinaphone 0888.05.02.82 1.600.000 41 Đặt mua
16 Mobifone 0798.35.1982 1.830.000 52 Đặt mua
17 Vinaphone 0942.15.06.82 1.250.000 37 Đặt mua
18 Viettel 0372.30.09.82 980.000 34 Đặt mua
19 Mobifone 0779.95.1982 2.130.000 57 Đặt mua
20 Viettel 0368.87.1982 1.830.000 52 Đặt mua
21 Vinaphone 0888.03.09.82 1.600.000 46 Đặt mua
22 Mobifone 0908.14.05.82 2.050.000 37 Đặt mua
23 Mobifone 0703.51.1982 1.830.000 36 Đặt mua
24 Mobifone 0784.73.1982 1.830.000 49 Đặt mua
25 Viettel 0385.73.1982 1.830.000 46 Đặt mua
26 Viettel 0366.45.1982 1.830.000 44 Đặt mua
27 Mobifone 0762.15.1982 1.830.000 41 Đặt mua
28 Mobifone 0765.80.1982 1.180.000 46 Đặt mua
29 Viettel 0352.70.1982 1.180.000 37 Đặt mua
30 Mobifone 0796.20.1982 1.180.000 44 Đặt mua
31 Mobifone 0933.25.01.82 1.330.000 33 Đặt mua
32 Mobifone 0707.81.1982 2.600.000 43 Đặt mua
33 Vietnamobile 0587.70.1982 740.000 47 Đặt mua
34 Mobifone 0793.04.1982 1.830.000 43 Đặt mua
35 Mobifone 0708.76.1982 2.130.000 48 Đặt mua
36 Mobifone 0765.29.1982 1.830.000 49 Đặt mua
37 Mobifone 0764.71.1982 1.830.000 45 Đặt mua
38 Mobifone 0792.71.1982 1.830.000 46 Đặt mua
39 Vinaphone 08.18.01.1982 5.000.000 38 Đặt mua
40 Viettel 0389.52.1982 1.830.000 47 Đặt mua
41 Mobifone 0797.66.1982 2.130.000 55 Đặt mua
42 Mobifone 0769.01.1982 1.830.000 43 Đặt mua
43 Mobifone 0707.80.1982 1.180.000 42 Đặt mua
44 Mobifone 0785.99.1982 2.130.000 58 Đặt mua
45 Mobifone 0797.63.1982 1.830.000 52 Đặt mua
46 Mobifone 0786.60.1982 1.180.000 47 Đặt mua
47 Vinaphone 0944.03.01.82 1.250.000 31 Đặt mua
48 Viettel 0386.34.1982 1.830.000 44 Đặt mua
49 Viettel 0333.07.08.82 1.830.000 34 Đặt mua
50 Mobifone 0703.52.1982 1.830.000 37 Đặt mua
51 Vinaphone 0942.31.10.82 1.250.000 30 Đặt mua
52 Vinaphone 0853.41.1982 1.830.000 41 Đặt mua
53 Vinaphone 0888.17.10.82 1.600.000 43 Đặt mua
54 Mobifone 0764.10.1982 1.830.000 38 Đặt mua
55 Mobifone 077.5.02.1982 1.900.000 41 Đặt mua
56 Mobifone 0786.01.1982 1.830.000 42 Đặt mua
57 Mobifone 0782.46.1982 1.830.000 47 Đặt mua
58 Mobifone 0774.68.1982 1.830.000 52 Đặt mua
59 Mobifone 0785.29.1982 1.830.000 51 Đặt mua
60 Viettel 0365.46.1982 1.830.000 44 Đặt mua
61 Mobifone 0789.95.1982 3.000.000 58 Đặt mua
62 Vinaphone 0914.30.12.82 1.600.000 30 Đặt mua
63 Mobifone 0786.55.1982 2.130.000 51 Đặt mua
64 Mobifone 0786.28.1982 1.680.000 51 Đặt mua
65 Mobifone 0764.40.1982 1.180.000 41 Đặt mua
66 Mobifone 0707.32.1982 2.600.000 39 Đặt mua
67 Mobifone 0786.70.1982 1.180.000 48 Đặt mua
68 Mobifone 0707.85.1982 2.600.000 47 Đặt mua
69 Viettel 0346.69.1982 1.830.000 48 Đặt mua
70 Mobifone 0786.281.282 1.680.000 44 Đặt mua
DMCA.com Protection Status