Sim Năm Sinh 1980

Kho sim tam hoa giữa tại https://tinvienthong.com

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 079.222.0880 1.290.000 38 Đặt mua
2 Mobifone 0798.18.0880 1.190.000 49 Đặt mua
3 Mobifone 0799.97.1980 2.600.000 59 Đặt mua
4 Mobifone 0773.62.1980 1.830.000 43 Đặt mua
5 Viettel 0386.92.1980 1.830.000 46 Đặt mua
6 Vinaphone 0888.09.04.80 1.600.000 45 Đặt mua
7 Mobifone 0798.31.1980 1.830.000 46 Đặt mua
8 Mobifone 0779.78.1980 2.130.000 56 Đặt mua
9 Mobifone 0937.04.06.80 1.180.000 37 Đặt mua
10 Mobifone 0764.69.1980 1.830.000 50 Đặt mua
11 Mobifone 0765.81.1980 1.830.000 45 Đặt mua
12 Viettel 0333.35.1980 3.000.000 35 Đặt mua
13 Mobifone 0783.23.1980 1.830.000 41 Đặt mua
14 Mobifone 0764.55.1980 2.130.000 45 Đặt mua
15 Viettel 0333.07.10.80 1.680.000 25 Đặt mua
16 Viettel 0362.18.06.80 980.000 34 Đặt mua
17 Viettel 0353.70.1980 1.180.000 36 Đặt mua
18 Mobifone 0764.90.1980 1.180.000 44 Đặt mua
19 Mobifone 0786.03.1980 1.830.000 42 Đặt mua
20 Mobifone 0786.49.1980 1.830.000 52 Đặt mua
21 Viettel 0962.06.10.80 1.680.000 32 Đặt mua
22 Mobifone 0797.63.1980 1.830.000 50 Đặt mua
23 Mobifone 0786.28.1980 1.680.000 49 Đặt mua
24 Vinaphone 0916.12.06.80 1.600.000 33 Đặt mua
25 Viettel 0365.10.06.80 980.000 29 Đặt mua
26 Vinaphone 0888.14.05.80 1.600.000 42 Đặt mua
27 Mobifone 0789.95.1980 3.000.000 56 Đặt mua
28 Mobifone 0707.83.1980 2.600.000 43 Đặt mua
29 Mobifone 0764.57.1980 1.830.000 47 Đặt mua
30 Mobifone 0764.99.1980 2.130.000 53 Đặt mua
31 Mobifone 0703.50.1980 1.180.000 33 Đặt mua
32 Vietnamobile 0586.65.1980 810.000 48 Đặt mua
33 Mobifone 0774.16.1980 1.830.000 43 Đặt mua
34 Mobifone 0703.68.1980 1.830.000 42 Đặt mua
35 Viettel 0333.43.1980 3.000.000 34 Đặt mua
36 Mobifone 0786.280.380 1.100.000 42 Đặt mua
37 Mobifone 0786.50.1980 1.180.000 44 Đặt mua
38 Mobifone 0765.84.1980 1.830.000 48 Đặt mua
39 Mobifone 0765.66.1980 2.130.000 48 Đặt mua
40 Vinaphone 0888.21.04.80 1.600.000 39 Đặt mua
41 Mobifone 0786.57.1980 1.830.000 51 Đặt mua
42 Mobifone 0765.75.1980 1.830.000 48 Đặt mua
43 Mobifone 07.9993.1980 2.050.000 55 Đặt mua
44 Mobifone 0784.34.1980 1.830.000 44 Đặt mua
45 Viettel 0386.31.1980 1.830.000 39 Đặt mua
46 Mobifone 0704.57.1980 1.830.000 41 Đặt mua
47 Mobifone 0764.98.1980 1.830.000 52 Đặt mua
48 Mobifone 0786.47.1980 1.830.000 50 Đặt mua
49 Mobifone 0937.25.03.80 1.330.000 37 Đặt mua
50 Mobifone 0704.41.1980 1.830.000 34 Đặt mua
51 Viettel 0354.07.1980 1.830.000 37 Đặt mua
52 Vinaphone 0856.29.1980 1.830.000 48 Đặt mua
53 Vietnamobile 0589.07.08.80 600.000 45 Đặt mua
54 Mobifone 0765.51.1980 1.830.000 42 Đặt mua
55 Vinaphone 0949.43.1980 2.600.000 47 Đặt mua
56 Mobifone 0797.71.1980 1.830.000 49 Đặt mua
57 Viettel 0366.91.1980 1.830.000 43 Đặt mua
58 Mobifone 0708.76.1980 2.130.000 46 Đặt mua
59 Viettel 0354.83.1980 1.830.000 41 Đặt mua
60 Viettel 0354.38.1980 1.830.000 41 Đặt mua
61 Vinaphone 0914.28.07.80 1.600.000 39 Đặt mua
62 Viettel 0333.07.08.80 2.130.000 32 Đặt mua
63 Viettel 0364.93.1980 1.830.000 43 Đặt mua
64 Vinaphone 0813.270.280 700.000 31 Đặt mua
65 Mobifone 0786.06.1980 1.830.000 45 Đặt mua
66 Mobifone 0707.86.1980 2.900.000 46 Đặt mua
67 Mobifone 0707.82.1980 2.600.000 42 Đặt mua
68 Mobifone 0786.64.1980 1.830.000 49 Đặt mua
69 Mobifone 0773.86.1980 1.830.000 49 Đặt mua
70 Viettel 0374.31.1980 1.830.000 36 Đặt mua
DMCA.com Protection Status