Sim Lục Quý 6 Đầu Số 07

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0905.333333 1.500.000.000 32 Đặt mua
2 Viettel 0367.555555 430.000.000 46 Đặt mua
3 Mobifone 0936.999999 7.900.000.000 72 Đặt mua
4 Mobifone 0937.666666 2.688.000.000 55 Đặt mua
5 Vinaphone 0916.555555 2.222.000.000 46 Đặt mua
6 Viettel 0986.555555 3.200.000.000 53 Đặt mua
7 Vinaphone 0944.000000 699.000.000 17 Đặt mua
8 Mobifone 0938.111111 999.000.000 26 Đặt mua
9 Viettel 0358.666666 899.000.000 52 Đặt mua
10 Mobifone 0936.777777 2.222.000.000 60 Đặt mua
11 Vietnamobile 0922.333333 2.200.000.000 31 Đặt mua
12 Mobifone 0904.555555 1.650.000.000 43 Đặt mua
13 Viettel 0982.000.000 1.550.000.000 19 Đặt mua
14 Viettel 0866.999999 4.500.000.000 74 Đặt mua
15 Viettel 0355.222222 399.000.000 25 Đặt mua
16 Viettel 0988.444444 1.140.000.000 49 Đặt mua
17 Viettel 0332.777.777 943.000.000 50 Đặt mua
18 Viettel 0978.777777 2.670.000.000 66 Đặt mua
19 Viettel 0382.777777 550.000.000 55 Đặt mua
20 Viettel 0982.888888 7.270.000.000 67 Đặt mua
21 Vinaphone 0843.888888 1.620.209.000 63 Đặt mua
22 Vinaphone 0911.000.000 799.000.000 11 Đặt mua
23 Vinaphone 0836.555555 850.000.000 47 Đặt mua
24 Viettel 0345.666.666 1.530.000.000 48 Đặt mua
25 Vinaphone 0828.777777 1.000.000.000 60 Đặt mua
26 Vinaphone 0915.444444 781.000.000 39 Đặt mua
27 Vinaphone 0913.555555 2.940.000.000 43 Đặt mua
28 Gmobile 0598.999999 1.800.000.000 76 Đặt mua
29 Viettel 0981.555555 2.000.000.000 48 Đặt mua
30 Viettel 0388.777777 630.000.000 61 Đặt mua
31 Viettel 0328.555555 550.000.000 43 Đặt mua
32 Vinaphone 0888.666666 5.000.000.000 60 Đặt mua
33 Viettel 0988.000.000 2.500.000.000 25 Đặt mua
34 Vinaphone 0814.666666 1.560.000.000 49 Đặt mua
35 Viettel 0979.777777 5.500.000.000 67 Đặt mua
36 Máy bàn 028.22.333333 950.000.000 32 Đặt mua
37 iTelecom 0877.999999 3.500.000.000 76 Đặt mua
38 Viettel 0989.333333 2.600.000.000 44 Đặt mua
39 Máy bàn 024.22.333333 950.000.000 28 Đặt mua
40 Viettel 0392.999999 2.000.000.000 68 Đặt mua
41 Vinaphone 0856.777777 799.000.000 61 Đặt mua
42 Viettel 0375.888888 850.000.000 63 Đặt mua
43 Viettel 0345.999.999 5.040.000.000 66 Đặt mua
44 Vinaphone 0941.999999 3.610.000.000 68 Đặt mua
45 Viettel 0362.333333 479.000.000 29 Đặt mua
46 Vinaphone 0822.555555 854.000.000 42 Đặt mua
47 Viettel 0399.111111 316.000.000 27 Đặt mua
48 Gmobile 0993.999999 4.570.000.000 75 Đặt mua
49 Vietnamobile 0586.888.888 3.000.000.000 67 Đặt mua
50 Vinaphone 0917.111111 836.000.000 23 Đặt mua
51 Viettel 03.97.888.888 1.000.000.000 67 Đặt mua
52 Viettel 0383.111.111 279.209.000 20 Đặt mua
53 Viettel 0354.333333 345.000.000 30 Đặt mua
54 Viettel 0399.222.222 479.000.000 33 Đặt mua
55 Viettel 0336.000000 250.000.000 12 Đặt mua
56 Viettel 0359.888.888 1.200.209.000 65 Đặt mua
57 Vinaphone 0825.888.888 1.800.209.000 63 Đặt mua
58 Mobifone 09.03.555555 2.550.000.000 42 Đặt mua
59 Vinaphone 0947.555.555 1.230.000.000 50 Đặt mua
60 Gmobile 0995.777777 1.140.000.000 65 Đặt mua
61 Viettel 0326.777777 468.000.000 53 Đặt mua
62 Vinaphone 0889.777777 1.270.000.000 67 Đặt mua
63 Viettel 0362.111.111 245.000.000 17 Đặt mua
64 Vinaphone 0823.777777 650.000.000 55 Đặt mua
65 Viettel 0366.888.888 3.300.209.000 63 Đặt mua
66 Vinaphone 0845.000.000 360.000.000 17 Đặt mua
67 Viettel 0399.333333 888.000.000 39 Đặt mua
68 Viettel 0986.444444 660.000.000 47 Đặt mua
69 Mobifone 0707.444444 697.000.000 38 Đặt mua
70 Vinaphone 0845.888888 1.620.209.000 65 Đặt mua