Sim Đầu Số 0991

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0988.81.81.81 550.000.000 52 Đặt mua
2 Viettel 0979.81.81.81 560.000.000 52 Đặt mua
3 Vinaphone 0948.39.39.39 500.000.000 57 Đặt mua
4 Viettel 0983.91.91.91 279.000.000 50 Đặt mua
5 Viettel 0989.773.773 68.000.000 60 Đặt mua
6 Vinaphone 0916.456.456 210.000.000 46 Đặt mua
7 Viettel 0963.968.968 168.000.000 64 Đặt mua
8 Mobifone 0939.96.96.96 279.000.000 66 Đặt mua
9 Viettel 0974.789.789 399.000.000 68 Đặt mua
10 Mobifone 0909.25.25.25 333.000.000 39 Đặt mua
11 Vinaphone 0946.90.90.90 160.000.000 46 Đặt mua
12 Viettel 0986.001.001 68.000.000 25 Đặt mua
13 Viettel 0966.966.966 799.000.000 63 Đặt mua
14 Viettel 09.6696.6696 155.000.000 63 Đặt mua
15 Viettel 0967.369.369 110.000.000 58 Đặt mua
16 Viettel 09.81.85.85.85 279.000.000 57 Đặt mua
17 Viettel 0983.332.332 68.000.000 36 Đặt mua
18 Vinaphone 0943.38.38.38 210.000.000 49 Đặt mua
19 Vinaphone 0944.788.788 62.000.000 63 Đặt mua
20 Viettel 0964.18.18.18 168.000.000 46 Đặt mua
21 Vinaphone 0915.993.993 79.000.000 57 Đặt mua
22 Vinaphone 0913.779.779 399.000.000 59 Đặt mua
23 Vinaphone 0945.89.89.89 468.000.000 69 Đặt mua
24 Vinaphone 09.15.14.14.14 150.000.000 30 Đặt mua
25 Vinaphone 0829.652.652 7.950.000 45 Đặt mua
26 Vinaphone 0889.075.075 6.750.000 49 Đặt mua
27 Vinaphone 0858.096.096 8.450.000 51 Đặt mua
28 Vinaphone 0829.170.170 3.490.000 35 Đặt mua
29 Vinaphone 0852.277.277 7.450.000 47 Đặt mua
30 Vinaphone 08.5925.5925 2.690.000 50 Đặt mua
31 Vinaphone 08.5295.5295 4.290.000 50 Đặt mua
32 Vinaphone 08.2972.2972 3.790.000 48 Đặt mua
33 Vinaphone 08.2371.2371 2.390.000 34 Đặt mua
34 Vinaphone 0855.736.736 4.490.000 50 Đặt mua
35 Vinaphone 08.4822.4822 2.690.000 40 Đặt mua
36 Vinaphone 08.4274.4274 1.590.000 42 Đặt mua
37 Vinaphone 0827.896.896 7.950.000 63 Đặt mua
38 Vinaphone 08.5764.5764 2.190.000 52 Đặt mua
39 Vinaphone 0829.523.523 2.890.000 39 Đặt mua
40 Vinaphone 0846.356.356 6.950.000 46 Đặt mua
41 Vinaphone 08526.08526 7.950.000 42 Đặt mua
42 Vinaphone 08.4501.4501 2.190.000 28 Đặt mua
43 Vinaphone 0844.269.269 7.950.000 50 Đặt mua
44 Vinaphone 08.5692.5692 4.290.000 52 Đặt mua
45 Vinaphone 08.4892.4892 2.390.000 54 Đặt mua
46 Vinaphone 0816.759.759 3.490.000 57 Đặt mua
47 Vinaphone 0823.495.495 3.990.000 49 Đặt mua
48 Vinaphone 0852.083.083 4.490.000 37 Đặt mua
49 Vinaphone 0847.600.600 6.750.000 31 Đặt mua
50 Vinaphone 0858.896.896 22.000.000 67 Đặt mua
51 Vinaphone 08.3841.3841 1.790.000 40 Đặt mua
52 Vinaphone 08.2550.2550 3.190.000 32 Đặt mua
53 Vinaphone 0946.885.885 37.000.000 61 Đặt mua
54 Vinaphone 0833.806.806 5.950.000 42 Đặt mua
55 Vinaphone 0846.781.781 3.190.000 50 Đặt mua
56 Vinaphone 08.3743.3743 2.190.000 42 Đặt mua
57 Vinaphone 0847.303.303 4.290.000 31 Đặt mua
58 Vinaphone 08.5745.5745 2.190.000 50 Đặt mua
59 Vinaphone 0844.096.096 3.990.000 46 Đặt mua
60 Vinaphone 0854.737.737 3.890.000 51 Đặt mua
61 Vinaphone 0812.440.440 3.990.000 27 Đặt mua
62 Vinaphone 08.2875.2875 1.990.000 52 Đặt mua
63 Vinaphone 08.1358.1358 9.950.000 42 Đặt mua
64 Vinaphone 0829.25.25.25 56.500.000 40 Đặt mua
65 Vinaphone 08.3884.3884 4.290.000 54 Đặt mua
66 Vinaphone 08.5920.5920 2.390.000 40 Đặt mua
67 Vinaphone 0886.595.595 23.000.000 60 Đặt mua
68 Vinaphone 0856.298.298 12.000.000 57 Đặt mua
69 Vinaphone 08.2353.2353 2.690.000 34 Đặt mua
70 Vinaphone 0857.327.327 3.590.000 44 Đặt mua